เวบไซต์ข่าว

เป็นเวบไซต์ที่ แสดงข่าวสาร เช่น ข่าวทั่วไป ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่างเศรษฐกิจ หรือ เวบไวต์ ข้อมูลทั่วไปเช่น เวบไซต์ จังหวัด เวบประเภทนี้ จะมีการวาง Layout ที่ต่างจาก เวบไซต์ธุรกิจ มี ข่าว อัพเดท และ มี การเรียงเนื้อหาข่าว หรือ บทความ ตามวันที่