เวบไซต์ท่องเที่ยว

เวบไซต์ท่องเที่ยว เป็น เวบไซต์ที่ให้บริการ สถานที่ เช่น โณงแรม รีสอร์ท สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ที่แสดงข้อมูล สถานที่ ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท มีระบบจองที่พัก ระบบการชำระเงิน มีแผนที่ที่ชัดเจน