Sale page

เว็บไซต์หน้าเดียว ” Sale Page” คืออะไร ?

คือเวบไซต์หน้าเดียว ที่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ สะดวกในการใช้งานผ่านมือถือ รองรับการโปรโมทบน Google, Facebook หรือ LineOA

การเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวทำให้ ไม่ต้องเปิดหลายหน้าก็เข้าใจถึงรายละเอียดเป็นอย่างดี โหลดเร็ว ดูง่าย เข้าใจง่าย และสามารถ เก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อทำการตลาด เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปยิงโฆษณา โชว์รีวิว เพื่อป้องกันการแบนของ Facebook ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก ง่ายต่อการเข้าถึง เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลของสินค้า หรือ บริการ หน้าเดียว มีความกระชับ และแสดงรายละเอียดเฉพาะสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้การขายของผ่านออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น