lineOA

lineOA หรือ Line Official Acount เป็นแพลทฟอร์ม ที่ใช้ สื่อสาร กับลูกค้า ได้อย่างดี เป็น การสร้างแบรนด์ ปัจจุบัน Line ออกผลิตภัณฑ์ เสริม เรียกว่า LineMyShop

@nbioka

January 23, 2021